Home » Tổng Hợp - Datxoiche.com » Văn Khấn – Datxoiche.com (page 2)

Văn Khấn – Datxoiche.com

Văn khấn bài cúng lễ Ban Công Đồng

Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam lễ cúng Ban Công Đồng vô cùng quan trọng. Việc thực hiện lễ cúng Ban Công Đồng là phong tục mà hầu hết người dân Việt Nam nào cũng phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời. Tâm nguyện cầu xin bình an, tài lộc, may mắn… Hãy cùng …

Đọc Thêm

Văn khấn bài cúng tứ phủ ngắn gọn đầy đủ nhất hiện nay

Văn khấn bài cúng tứ phủ BÀI KHẤN CÚNG TRONG ĐỀN Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam lễ cúng tứ phủ vô cùng quan trọng. Việc thực hiện lễ cúng tứ phủ là phong tục mà hầu hết người dân Việt Nam nào cũng phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời. Tâm nguyện cầu …

Đọc Thêm

Văn khấn bài cúng nôm ngày giỗ thường cho tổ tiên cha mẹ

Văn khấn bài cúng nôm ngày giỗ thường cho tổ tiên cha mẹ Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam lễ cúng ngày giỗ thường cho tổ tiên cha mẹ vô cùng quan trọng. Việc thực hiện lễ cúng ngày giỗ thường cho tổ tiên cha mẹ là phong tục mà hầu hết người dân Việt Nam …

Đọc Thêm

Văn khấn bài cúng đền bà chúa thác bờ

Văn khấn bài cúng đền bà chúa thác bờ Khi đi lễ đền bà chúa thác bờ thì bất kỳ bạn nào cũng cần đến Văn khấn bài cúng đền bà chúa thác bờ đúng chuẩn để cầu tài lộc và bình an. Đền bà chúa thác bờ tọa lạc thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, Hòa Bình và …

Đọc Thêm

Văn khấn bài cúng phóng sinh cho phật tử tại gia

Văn khấn bài cúng phóng sinh Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam lễ cúng phóng sinh vô cùng quan trọng. Việc thực hiện lễ cúng phóng sinh là phong tục mà hầu hết người dân Việt Nam nào cũng phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời. Tâm nguyện cầu xin bình ạn, tài lộc, …

Đọc Thêm

Văn khấn bài cúng Ban Đức Ông ở chùa

Văn khấn bài cúng Ban Đức Ông ở chùa Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam lễ cúng Ban Đức Ông ở chùa vô cùng quan trọng. Việc thực hiện lễ cúng Ban Đức Ông ở chùa là phong tục mà hầu hết người dân Việt Nam nào cũng phải thực hiện ít nhất 1 lần trong …

Đọc Thêm

Văn khấn bài cúng tết hàn thực trong nhà chuẩn nhất

Văn khấn bài cúng tết hàn thực Theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam lễ cúng tết hàn thực vô cùng quan trọng. Việc thực hiện lễ cúng tết hàn thực là phong tục mà hầu hết người dân Việt Nam nào cũng phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời. Tâm nguyện cầu bình ạn, …

Đọc Thêm