Home » Tổng Hợp - Datxoiche.com » Bài cúng văn cúng giỗ bằng âm hán

Bài cúng văn cúng giỗ bằng âm hán

Tổng hợp bài cúng văn cúng giỗ bằng âm hán theo phong tục cổ truyển của dân tộc Việt

Sự khác nhau giữa bài vấn khấn bằng chữ Hán và chữ Nôm

 • Cúng giỗ được chia thành dịp trong năm, có thể là giỗ thường, giỗ gia tiên … Nhiều người cúng gia tiên bằng bài văn khấn chữ Hán, nhiều người lại cúng bằng chữ Nôm. Vì thế nên có các bài văn khấn khác nhau. Cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa bài vấn khấn bằng chữ Hán và chữ Nôm
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.
  Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt
  Tư nhơn Trưởng nam ……………………… cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đẳng.
  Cung lễ kỷ niệm tiền hàng phụ (mẫu) thân……… trọng phủ (trọng nương), ……..……quận
  Từ trần ngày….tháng….năm……
  Thành tâm cẩn dụng …………….hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi.
  Cẩn ủy lễ bái …………………. Cẩn dĩ phỉ nghi.
  KÍNH CÁO VU
  Cung niệm Trung tư hiển khảo hoặc (Phụ tiến hiển tỷ) , trọng ………….., …………….quận
  Đã cung lễ Đại tường ngày……tháng…..năm………
  Nay gia đẳng kỷ niệm tiền hàng cầu linh hồn phụ ……… hiển hiện khôn thiên đồng lai chứng giám tam tuần lễ nghi kính viếng. Cầu xin phò trì con cháu toàn gia đẳng hưng thịnh bình an khương thái.
  Lễ thành tiền hàng xin thỉnh hương linh thân …….. vào với ông bà thờ hằng đúng ngày kỷ niệm.
  Thương thay xin thượng hưởng.
  CUNG DI CỐ PHỤ (MẪU)
  Công cha mẹ như trời cao biển rộng
  Nghĩa sanh thành tận bể cả sông sâu
  Con cháu hãy nhớ vì đâu có mình
  Còn cha còn mẹ là hơn,
  Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây
  Đờn đứt dây thì còn nối lại
  Cha mẹ mất rồi biết kiếm đâu ra.
  Đàn cháu con bồi hồi thương xót quá
  Phải nhớ câu tử hiếu phụng tiên
  Nghĩa đời nay ân đức đời sau
  Nên cung thỉnh tỏ lòng hiếu để
  Hôm nay là ngày tiền hàng kính lễ
  Thỉnh tiên linh chung vọng gia đường
  Hàng năm lo việc khói hương phụng thờ
  PHỤC LỄ CẨN CÁO

Các bài cúng giỗ trong năm

 • Một năm trong gia đình bạn có thể có nhiều đám giỗ khác nhau. Chính vì thế mà các bài cúng giỗ cũng được chia khác nhau, tùy theo từng mục đích cúng giỗ mà các lễ vật và cách cúng cũng khác. Dưới đây, chúng ta cùng xem một vài những bài cúng trong các bài cúng giỗ.
 • Bài văn cúng giỗ đầu : Hay còn được gọi là giỗ tiểu tường. Là ngày giỗ năm đầu tiên của người đã khuất. Vì thế ngày giỗ đầu thường được làm rất chu đáo, trang nghiêm và thường bi ai.
 • Cúng ngày giỗ thường : Hay còn được gọi tên là Cát Kỵ là ngày giỗ của người đã mất hàng năm được tính từ năm thứ 3 trở đi. Thông thường chỉ làm giỗ trong thời gian là 5 năm sau đó thì gửi vào nhà thờ họ để thờ chung vào những dịp lễ tết và rằm tháng giêng.
Bài cúng văn cúng giỗ bằng âm hán
Bài cúng văn cúng giỗ bằng âm hán

Bài văn khấn bằng chữ Nôm được nhiều người sử dụng do dễ đọc, dễ khấn còn đối với bài văn khấn bằng chữ Hán dành riêng cho những người thầy cúng. Hi vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu được sự khác nhau giữa bài vấn khấn chứ Hán và chữ Nôm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi